Accessories for operating tables - 70 Pages

Add to MyMedicalExpo favorites
Accessories for operating tables

Catalog excerpts

AKCESORIA DO STOtOW OPERACYJNYCH ACCESSORIES FOR OPERATING TABLES

 Open the catalog to page 1

SPIS TRESCI I Table of Contents Wyposazenie podstawowe • Basic Equipment Ortopedia • Traumatologia • Orthopaedics • Traumatology Galeria zdj^c I Photo Gallery Ginekologia • Urologia • Proktologia • Gynaecology • Urology • Proctology Neurochirurgia • Laryngologia • Okulistyka • Neurosurgery • Laryngology Ophthalmology Materace • Mattresses Materace zelowe • Gel Mattresses Indeks alfabetyczny • Alphabetical Index Indeks symboli wyposazenia • Index of Article Numbers LEGENDA I Key Prostok^t z nazw^ stotu oznacza, ze wskazany element wyposazenia moze wspotpracowac z danym stotem A rectangle...

 Open the catalog to page 3

PODPORKA R^KI PR-01.5 stuzy do podpierania r^ki w pozycji lez^cej pacjenta, wyposazo-na w poliuretanowy materac o wymiarach: 25 mm x 160 mm x 500 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umozliwia obrot podporki wokot jej osi pionowej. ARM SUPPORT PR-01.5 to support the arm of a patient in the lying position. Supplied with a polyurethane mattress. Dimensions: 25 mm x 160 mm x 500 mm. Structure made of stainless steel, and allows the support to rotate around its vertical axis. PODPORKA R^KI AS-15.0 stuzy do podpierania r^ki w pozycji lez^cej pacjenta, wyposazona w materac z...

 Open the catalog to page 4

UCHWYT R^KI WS-43.0 stuzy do stabilizacji r^ki pacjenta nad klatk^ piersiow^ w pozycji na wznak. HAND HOLDER WS-43.0 to stabilize the patient's hand above their chest while they lie on their back. PODPORKA K^TOWA AS-10.0 stuzy do podpierania r^ki w pozycji lez^cej pacjenta. Wyposazona w materac wykonany z pianki poliuretanowej obszytej skajem. Wymiary 60 mm x 250 mm x 380 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej z wykonczeniem matowym, umoz-liwia obrot podporki wokot jej osi pionowej, k^towe ustawienie powierzchni materaca, a takze zmianQ odlegtosci i wysokosci podporki od...

 Open the catalog to page 5

OPARCIE BARKOWE BOCZNE WS-59.5 stuzy do stabilizacji w pozycji lez^cej od strony barkow lub boku pacjenta. Sktada siQ z poliuretanowego materaca o prostok^tnym ksztatcie wygiQtym w ksztatcie nerki. Wymiary: 24 mm x 70 mm x 152 mm oraz czQsci nosnej, wykonanej ze stali nierdzewnej z wykonczeniem matowym, umozliwiaj^cej regulacjQ wysokosci i odlegtosci od pacjenta. SIDE SHOULDER SUPPORT WS-59.5 to support the patient in the lateral position for the side by the back or shoulder. Includes a rectangular polyurethane mattress, formed in a kidney shape. Dimensions: 24 mm x 70 mm x 152 mm....

 Open the catalog to page 6

OPARCIE BOCZNE WS-50.5 stuzy do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej. Sktada siQ z poliure-tanowego materaca o prostok^tnym ksztatcie wygiQtym w ksztatcie nerki o wymiarach: 24 mm x 70 mm x 152 mm oraz czQsci nosnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umozliwiaj^cej regulacjQ wysokosci i odlegtosci od pacjenta. SIDE SUPPORT WS-50.5 to stabilise the patient in the lateral position. Includes a polyurethane, rectangular mattress, formed in a kidney shape. Dimensions: 24 mm x 70 mm x 152 mm. Also includes a bearing part made of stainless steel allowing adjustment of height and distance from the...

 Open the catalog to page 7

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE I Basic Equipment LISTWA BOCZNA AS-27.0 służy do mocowania wyposażenia dodatkowego. SIDE RAIL AS-27.0 for installation of additional equipment. PODPÓRKA RĘKI Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO AS-28.0 służy do podpierania ręki pacjenta w pozycji leżącej. CARBON FIBRE ARM SUPPORT AS-28.0 to support the arm of a patient in the lying position. PODPÓRKA DO OPERACJI RAMIENIA WS‑87.5 służy do podpierania ramienia pacjenta w pozycji leżącej podczas operacji barku. Konstrukcja podpórki jest prześwietlana dla promieni RTG. Składa się z materaca poliuretanowego obszytego skajem antystatycznym...

 Open the catalog to page 8

WAtEK PODPOROWY DUZY WS-08.5 stuzy do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, stosowany z obu stron pacjenta. Sktada siQ z materaca o walcowatym ksztatcie o wymiarach: 0 80 mm x 300 mm oraz czQsci nosnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umozliwiaj^cej regulacjQ wysokosci i odle-gtosci od pacjenta. LARGE SIDE SUPPORT WS-08.5 to support the patient in the side position, for use on either side of the patient. Includes a cylindrical mattress. Dimensions: 0 80 mm x 300 mm. Includes a bearing part made of stainless steel, allowing adjustment of height and distance from the patient. TACA NA...

 Open the catalog to page 9

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE I Basic Equipment UCHWYT KASETY RTG WS‑12.0 jest umieszczany na listwach bocznych stołu operacyjnego i służy jako element do podparcia kasety RTG w przypadku wykonywania zdjęcia klatki piersiowej. HOLDER OF X-RAY TRAY WS‑12.0 located on the side rails of the operating table and used as a support for the X-ray plate holder while taking chest pictures. TACA RTG WS‑11.7* służy jako podstawka dla kasety w czasie wykonywania zdjęć RTG miednicy. Składa się z aluminiowej tacy o wymiarach: 383 mm x 450 mm i wygiętego, nierdzewnego uchwytu z matowym wykończeniem. X-RAY TRAY...

 Open the catalog to page 10

PASY BRZUSZNE WS-41.0 I WS-23.0 stuz^ do unieruchamiania ciata pacjenta na stole operacyjnym. Pas WS-41.0 sktada siQ z dwoch nierdzewnych zaczepow montowanych na listwach bocznych po obu jego stronach oraz dwoch pasow o szerokosci 100 mm t^czonych za pomoc^ tasmy z rzepami. Pas WS-23.0 wykonany z tasmy o szerokosci 40 mm montowany do listew bocznych i spinany na rzepy. ABDOMINAL STRAPS WS-41.0 AND WS-23.0 to immobilise the patient's body while they are lying on the operating table. The WS-41.0 abdominal strap consists of two stainless-steel catches fastened to the side rails on both sides...

 Open the catalog to page 11

PAS NADGARSTKOWY WS-34.5 stuzy do unieruchamiania konczyn gornych na wysokosci nadgarst-ka. Mocowany do listwy bocznej stotu posiada regulacjQ wzdtuzn^ oraz regulacjQ zacisku pasa. Szerokosc pasa 100 mm. WRISTLET WS-34.5 to immobilize the wrists. Fastened to the side rail of the table, with the possibility of longitudinal adjustment and adjustment of the clamp. Width of strap: 100 mm. PAS UDOWY WS-44.0 stuzy do unieruchamiania uda pacjenta na stole operacyjnym. Skta-da siQ z nierdzewnego zaczepu montowanego na listwie bocznej stotu operacyjnego oraz pasa o szerokosci 100 mm. THIGH HOLDER...

 Open the catalog to page 12

All Famed Żywiec catalogs and technical brochures

 1. FAMED SU-05

  12 Pages

 2. FAMED SZ-01

  12 Pages

 3. FAMED SU-14

  12 Pages

 4. FAMED SU-02

  12 Pages

 5. FAMED SU-03

  12 Pages

 6. FAMED FLARE

  16 Pages

 7. WP-02.0

  3 Pages

 8. LM-01.4

  5 Pages

 9. SP-02.0

  3 Pages

 10. BEDSIDE LOCKERS

  3 Pages

 11. WP-09

  3 Pages

 12. WP-06

  3 Pages

 13. WP-02, WP-03

  3 Pages

 14. Thea

  5 Pages

 15. Promotheus

  3 Pages

 16. Operating Room

  3 Pages

 17. Nano ICU

  7 Pages

 18. LR-12

  5 Pages

 19. LM-01

  5 Pages

 20. LE-13

  7 Pages

 21. Hyperion

  7 Pages

 22. Freya i Ovo

  9 Pages

 23. Freya

  5 Pages

 24. FL-02, FO-02

  3 Pages

 25. FK-04

  3 Pages

 26. FG-06

  3 Pages

 27. FG-05, FG-07

  3 Pages

 28. FG-04

  3 Pages

 29. Birthing Room

  3 Pages

 30. Acens +

  3 Pages

 31. Acens

  5 Pages

 32. Nano

  5 Pages

Archived catalogs

 1. LP-05

  5 Pages

 2. LE-12-LE-13

  7 Pages

 3. SU-03

  5 Pages

 4. Bedside Lockers

  3 Pages

 5. ld-en

  3 Pages

 6. fg-02

  2 Pages

 7. LO-23

  5 Pages

 8. Leaflet 2014

  2 Pages

 9. WP-09

  3 Pages

 10. WP-06

  3 Pages

 11. WP-02, WP-03

  3 Pages

 12. FL-02/FO-02

  3 Pages

 13. FK-04

  3 Pages

 14. FG-06

  3 Pages

 15. FG-05, FG-07

  3 Pages

 16. FG-04

  3 Pages

 17. SZ-01

  5 Pages

 18. SU-14

  3 Pages

 19. SU-10

  5 Pages

 20. SU-07

  3 Pages

 21. SU-04

  5 Pages

 22. SU-03

  5 Pages

 23. SU-02

  5 Pages

 24. Freya

  5 Pages

 25. Vigo

  7 Pages

 26. LR-12

  5 Pages

 27. Leo

  3 Pages

 28. Acens

  5 Pages

 29. Acens+

  3 Pages