• Products
 • Catalogs
 • News & Trends
 • Exhibitions

Product Catalog 2015 Electromedicine - 32 Pages

Add to MyMedicalExpo favorites
Product Catalog 2015 Electromedicine
 1. P. 1

 2. P. 2

 3. P. 3

 4. P. 4

 5. P. 5

 6. P. 6

 7. P. 7

 8. P. 8

 9. P. 9

 10. P. 10

 11. P. 20

 12. P. 30

Catalog excerpts

ELEKTROMEDYCYNA / ELECTROMEDICAL PRODUCTS

 Open the catalog to page 1

Oczekiwania rynku europejskiego dotyczące wyso- Expectations of the European market regarding kiej jakości produktów w przystępnych cenach ukie- high quality products at reasonable prices have runkowały firmę Timago na rozszerzenie obszaru guided Timago to extend its distribution network to dystrybucji i działalność eksportową. export activity. Lokalizacja firmy, a także potencjał dystrybucyjny Company’s location as well as Timago’s distribution Timago w całym obszarze Europy jest na tyle duży, potential throughout Europe is sufficiently large to że w chwili obecnej prowadzone są dwa projekty undertake...

 Open the catalog to page 2

Spis treści / Index About Timago About Yuwell Koncentratory tlenu Oxygen concentrator Koncentratory tlenu (opcje na zamówienie) Oxygen concentrator (available to order only) Koncentratory tlenu domowe Home care oxygen concentrator Oczyszczacz powietrza Ssaki elektryczne Electric suction apparatus Blood pressure monitor Fingertip pulse oximeter Dane kontaktowe Contact details

 Open the catalog to page 3

O firmie Timago / About Timago Timago International Group to kluczowa firma Timago International Group is a leading compa- branży sprzętu medycznego, elektro-medycznego, ny, with solely Polish capital, operating within the rehabilitacyjnego i ortopedycznego, tworzona przez branches of: medical & electro-medical, rehabilita- zespół specjalistów z zakresu fizjoterapii, logistyki tion and orthopedic equipment, and which is com- i handlu, w tym międzynarodowego - z wyłącznie prised of a team of specialists in the field of physio- polskim kapitałem. therapy, logistics and trade, including international wymagania...

 Open the catalog to page 4

O firmie Yuwell / About Yuwell Yuwell to założona w latach 90-tych firma będąca Yuwell is a company established in 1998 and since jednym z wiodących producentów sprzętu me- then is one of the leading medical equipment sup- dycznego na świecie. Fabryki z powierzchnią ponad pliers. Factories of 280.000 m2 are equipped with 280.000 m są wyposażone w nowoczesne linie pro- advanced production lines from Germany, USA and dukcyjne renomowanych niemieckich, amerykań- skich i japońskich firm. Yuwell’s main products include: oxygen concentra- Do głównych linii produktowych firmy Yuwell tors, nebulizers,...

 Open the catalog to page 5

Koncentratory tlenu / Oxygen concentrator KONCENTRATOR TLENU OXYGEN CONCENTRATOR with nebulizer function Pobór mocy Input power Strumień wyjściowy Oxygen flow Ciśnienie wyjściowe Output pressure Stężenie tlenu Oxygen concentration Poziom hałasu Operation noise: Wymiary Waga

 Open the catalog to page 6

Koncentratory tlenu / Oxygen concentrator KONCENTRATOR TLENU OXYGEN CONCENTRATOR with low oxygen concentration alarm Pobór mocy Input power Strumień wyjściowy Oxygen flow Ciśnienie wyjściowe Output pressure Stężenie tlenu Oxygen concentration Poziom hałasu Operation noise

 Open the catalog to page 7

Koncentratory tlenu / Oxygen concentrator KONCENTRATOR TLENU OXYGEN CONCENTRATOR with low oxygen concentration alarm Pobór mocy Input power Strumień wyjściowy Oxygen flow Ciśnienie wyjściowe Output pressure Stężenie tlenu Oxygen concentration Poziom hałasu Operation noise

 Open the catalog to page 8

Koncentratory tlenu / Oxygen concentrator KONCENTRATOR TLENU OXYGEN CONCENTRATOR with low oxygen concentration alarm Pobór mocy Input power Strumień wyjściowy Oxygen flow Ciśnienie wyjściowe Output pressure Stężenie tlenu Oxygen concentration Poziom hałasu Operation noise

 Open the catalog to page 9

Koncentratory tlenu / Oxygen concentrator KONCENTRATOR TLENU OXYGEN CONCENTRATOR z czujnikiem stężenia i monitorem poziomu saturacji with low oxygen concentration alarm and oxygen saturation display Pobór mocy Input power Strumień wyjściowy Oxygen flow Ciśnienie wyjściowe Output pressure Stężenie tlenu Oxygen concentration Poziom hałasu Operation noise

 Open the catalog to page 10

Koncentratory tlenu (opcja na zamówienie) / Oxygen concentrator (available to order only) KONCENTRATOR TLENU OXYGEN CONCENTRATOR Pobór mocy Input power Strumień wyjściowy Oxygen flow Ciśnienie wyjściowe Output pressure Stężenie tlenu Oxygen concentration Poziom hałasu Operation noise

 Open the catalog to page 11

Koncentratory tlenu (opcja na zamówienie) / Oxygen concentrator (available to order only) 7F - 8 8F - 8 Z ALARMEM / WITH ALARM KONCENTRATOR TLENU OXYGEN CONCENTRATOR Pobór mocy Input power Strumień wyjściowy Oxygen flow Ciśnienie wyjściowe Output pressure Stężenie tlenu Oxygen concentration Poziom hałasu Operation noise

 Open the catalog to page 12

Koncentratory tlenu (opcja na zamówienie) / Oxygen concentrator (available to order only) 7F - 10 8F - 10 Z ALARMEM / WITH ALARM KONCENTRATOR TLENU OXYGEN CONCENTRATOR Pobór mocy Input power Strumień wyjściowy Oxygen flow Ciśnienie wyjściowe Output pressure Stężenie tlenu Oxygen concentration Poziom hałasu Operation noise

 Open the catalog to page 13

Koncentratory tlenu (opcja na zamówienie) / Oxygen concentrator (available to order only) KONCENTRATOR TLENU OXYGEN CONCENTRATOR Pobór mocy Input power Strumień wyjściowy Oxygen flow Ciśnienie wyjściowe Output pressure Stężenie tlenu Oxygen concentration Poziom hałasu Operation noise

 Open the catalog to page 14

Koncentratory tlenu (opcja na zamówienie) / Oxygen concentrator (available to order only) 7F - 5A 8F - 5A Z ALARMEM / WITH ALARM KONCENTRATOR TLENU OXYGEN CONCENTRATOR Pobór mocy Input power Strumień wyjściowy Oxygen flow Ciśnienie wyjściowe Output pressure Stężenie tlenu Oxygen concentration Poziom hałasu Operation noise

 Open the catalog to page 15

Koncentratory tlenu domowe / Home care oxygen concentrator wooden design white design KONCENTRATOR TLENU OXYGEN CONCENTRATOR Pobór mocy Input power Strumień wyjściowy Oxygen flow Ciśnienie wyjściowe Ouput pressure Stężenie tlenu Oxygen concentration Poziom hałasu Operation noise

 Open the catalog to page 16

Oczyszczacz powietrza / Air Purifier OCZYSZCZACZ POWIETRZA Poziom oczyszczenia: Purification rate: z formaldehydów (aldehydu mrówkowego) z lotnych związków organicznych Sterilization rate Poziom sterylizacji otoczenia CARD data Maksymalny nadmuch powietrza Operation noise Poziom hałasu Aplicable area Powierzchnia oczyszczania Power supply silver, white

 Open the catalog to page 17

All Yuwell Europe catalogs and technical brochures