AEROSPINE E-CATALOGUE - 34 Pages

Add to MyMedicalExpo favorites
AEROSPINE E-CATALOGUE

Catalog excerpts

Servikal Peek Cervical Peek KofeS

 Open the catalog to page 2

Servikal Peek Cervical Peek Cage Implantm malzemesi, insan vucuduna uyumlu PEEK materyalden yapilmistir. Superior ve Inferior yuzeylere birebir tututraa saglay abilccck disli blr yaptya sahiptir. End platelere tutunan yuzeyleri uzerinde implantasyon stabilitesini saglayan pimleri bulunmaktadir. Radyografik sistemlerde gdzlenebilmesi rein Tantalum materyalinden markerlara sahiptir. Uriin anterior disk mesafesinden Smith- Robinson teknigi ile implante edilir. implant yapisi anatomik olarak tamamen cervical bolgeye uyumludur. Implant material, compatible with the human body made of PEEK...

 Open the catalog to page 3

^ Anterior Cervical PEEK cagenin bicakh olmasr; alt ve list vertebra korpusuna girmesi. hem posterior hem de anterior dislokasyonu engeltemesi, daha az invaziv olmasi, ameliyat siiresini kisaltmasi, boyunluk ihtiyacim ve siiresini azaltmasi acismdan diger plak-vida ile fiizyon ihtiyacim ortadan kaldirir. Anterior servikal diskektomi otojen greft ile fiizyon ve anterior servikal diskektomi cage ile fiizyon tekniklerine ustiin oldugunu diisiindurrnektedir. Anterior Cervical PEEK Cage is blade, into the upper and lower vertebral corpus, as well as the anterior and posterior dislocation of the...

 Open the catalog to page 4

AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE ANATOMICAL STRUCTURE ACPC041214 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 4x12x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 5x12x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 6x12x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 7x12x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 8x12x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 4x14x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 5x14x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 6x14x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 7x14x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 8x14x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 4x12x16 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 5x12x16 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 6x12x16 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE 7x12x16...

 Open the catalog to page 5

Cervical BiqakliPeek Cervical Bladed Peek KafeS

 Open the catalog to page 6

Cervical Bicakli Peek Cervical Bloded Peek Cage Toothed Surface Anterior disk mesafesi implanti in-vivo uygulamatar icin vucut uyumlu termoplastik bir cozum olan ve hicbir artefact yaratmayan MR uyumlu PEEK materyalden imal edilmistir. Anatomik yapiya uygun olarak egimli yapiya sahip ve fuzyon amaciyla iizerinde bosluk butunmaktadir. Superior ve Inferior yuzeylere birebir tutunum saglayan disli ve bicak sistemli yapiya sahiptir. Bicakli cage mekanizmasi alt ve ust endplateleri tutmasi icin keskin ve genis yuzeylere sahiptir. implantasyondan sonra sabitleme icin servikal plak gibi...

 Open the catalog to page 7

Anatomik Konum Anatomical Location AERO Anterior Cervical Peek Cage, stabilizasyonu ile anatomik tordozu ve intervertebral eklem yaliticisi olarak boyun bolgesine yerlestirilmek iizere tasarlanmistir. AERO Anterior Cervical Peek Cage, on the right(top) side as shown in anatomic lordosis and intervertebral joints as their insulator is designed to be placed in the neck area. Kullamm Alani Usage Area Anterior Cervical PEEK cagenin bipakh olmasi; alt ve ust vertebra korpusuna girmesi, hem posterior hem de anterior dislokasyonu engellemesi. daha az invaziv olmasi. ameliyat siiresini kisaltmasi,...

 Open the catalog to page 8

AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE WITH KNIFE & ANATOMICAL STRUCTURE ACPCB41214 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE WITH KNIFE and ANATOMICAL SURFACE 4x12x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE WITH KNIFE and ANATOMICAL SURFACE 5x12x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE WITH KNIFE and ANATOMICAL SURFACE 6x12x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE WITH KNIFE and ANATOMICAL SURFACE 7x12x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE WITH KNIFE and ANATOMICAL SURFACE 8x12x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE WITH KNIFE and ANATOMICAL SURFACE 4x14x14 AERO CERVICAL POLAR PEEK CAGE WITH KNIFE and ANATOMICAL SURFACE 5x14x14 AERO CERVICAL...

 Open the catalog to page 9

Mobil Cervical Disk Protez Sistemi Mobile Cervical Disc Prosthesis System

 Open the catalog to page 10

Mobil Cervical Disk Protez Sistemi Mobile Cervical Disc Prothesis System Toothed Surface \ Anterior Servikal Disk protezi, % diskektomi fuzyon ameliyati sonrasinda hareketliligin korunmasi amaci ile kullanilan protez, fleksiyon akstansiyon ve rotasyonel yondeki turn hareketlere izin verir. MRI-CT gibi goruntii tekniklerine uygun olarak, titanyum malzemeden imal edilmektedir. Anterior kisim icin Smith-Robinson yaklasimina Superior ve inferior yuzeylere tutunum saglayabilecek disli bir yapidadir. Bu sayede, protezin tamami titanium alasimdan List ve alt kisimlan end platelere sikica...

 Open the catalog to page 11

Anterior cervical disc prosthesis, the prosthesis is used with the aim of preserving mobility after discectomy fusion surgery, all the movements of flexion allows axtansion and rotational direction. These implants are manufactured properly to MRI- CT image techniques by titanium material. For anterior region, these are proper to Smith-Robinson approximation. Retention providing superior and inferior surfaces of a gear structure. In this way, all titanium alloy prosthesis can be placed firmly in the upper and lower parts of the end plates. To reduce corrosion and friction implant prosthesis...

 Open the catalog to page 12

AERO CERVICAL DISC PROTHESIS ACD12-04 ~ 09 INTERVERTEBRAL MOBILE DISC PROTHESIS 12-04 ~ 09 INTERVERTEBRAL MOBILE DISC PROTHESIS 14-04 ~ 09 INTERVERTEBRAL MOBILE DISC PROTHESIS 16-05 ~ 09

 Open the catalog to page 13

Anterior Plqk Anterior Plate S'lStem

 Open the catalog to page 14

Anterior Plak Anterior Plate System %: Anterior Cervical Sistem, mobil ve sabit emniyet vidalari, % dUsUk profit ite ytiksek dayaniklilik saglayan plak, mobil ve sabit kemik ankoraj vidalanndan olusur. Vidalann anteropulsiyonunu Onleyen blokiama sistemi plak ile uyumlu ve etkilidir. Sistemdeki mobil emniyet vidalan 15° Nk polyaksiyel acilanma sag la r. Sabit gUvenlik vidalari, daha etkin bir fiksasyon elde etmekicin dikey olarak yerlestirilmistir. iyonik olarak anotlanmis plak yUzeyi, sUrtUnmeden dolayi olusan as in may i onler ve direnci artinr. Sistemin yuvarlak dis kenarlan implantin...

 Open the catalog to page 15

AERO CERVICAL ANTERIOR PLATE Kililli Vida Locking System Aero Servikal Plaka sistemi, klinik olarak kanrtlanmis kapsamli bir tasanma dayanan, teknolojiyi icerecek sekilde maksimum cok yiinlu implant Aero Cervical Plate system is clinically proven design, modified to incorporate current market technology and offers maximum implant versatility & integrated instrumentation.

 Open the catalog to page 16