Accessories for operating tables - 70 Pages

Add to MyMedicalExpo favorites
Accessories for operating tables

Catalog excerpts

AKCESORIA DO STOtOW OPERACYJNYCH ACCESSORIES FOR OPERATING TABLES

 Open the catalog to page 1

SPIS TRESCI I Table of Contents Wyposazenie podstawowe • Basic Equipment Ortopedia • Traumatologia • Orthopaedics • Traumatology Galeria zdj^c I Photo Gallery Ginekologia • Urologia • Proktologia • Gynaecology • Urology • Proctology Neurochirurgia • Laryngologia • Okulistyka • Neurosurgery • Laryngology Ophthalmology Materace • Mattresses Materace zelowe • Gel Mattresses Indeks alfabetyczny • Alphabetical Index Indeks symboli wyposazenia • Index of Article Numbers LEGENDA I Key Prostok^t z nazw^ stotu oznacza, ze wskazany element wyposazenia moze wspotpracowac z danym stotem A rectangle...

 Open the catalog to page 3

PODPORKA R^KI PR-01.5 stuzy do podpierania r^ki w pozycji lez^cej pacjenta, wyposazo-na w poliuretanowy materac o wymiarach: 25 mm x 160 mm x 500 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umozliwia obrot podporki wokot jej osi pionowej. ARM SUPPORT PR-01.5 to support the arm of a patient in the lying position. Supplied with a polyurethane mattress. Dimensions: 25 mm x 160 mm x 500 mm. Structure made of stainless steel, and allows the support to rotate around its vertical axis. PODPORKA R^KI AS-15.0 stuzy do podpierania r^ki w pozycji lez^cej pacjenta, wyposazona w materac z...

 Open the catalog to page 4

UCHWYT R^KI WS-43.0 stuzy do stabilizacji r^ki pacjenta nad klatk^ piersiow^ w pozycji na wznak. HAND HOLDER WS-43.0 to stabilize the patient's hand above their chest while they lie on their back. PODPORKA K^TOWA AS-10.0 stuzy do podpierania r^ki w pozycji lez^cej pacjenta. Wyposazona w materac wykonany z pianki poliuretanowej obszytej skajem. Wymiary 60 mm x 250 mm x 380 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej z wykonczeniem matowym, umoz-liwia obrot podporki wokot jej osi pionowej, k^towe ustawienie powierzchni materaca, a takze zmianQ odlegtosci i wysokosci podporki od...

 Open the catalog to page 5

OPARCIE BARKOWE BOCZNE WS-59.5 stuzy do stabilizacji w pozycji lez^cej od strony barkow lub boku pacjenta. Sktada siQ z poliuretanowego materaca o prostok^tnym ksztatcie wygiQtym w ksztatcie nerki. Wymiary: 24 mm x 70 mm x 152 mm oraz czQsci nosnej, wykonanej ze stali nierdzewnej z wykonczeniem matowym, umozliwiaj^cej regulacjQ wysokosci i odlegtosci od pacjenta. SIDE SHOULDER SUPPORT WS-59.5 to support the patient in the lateral position for the side by the back or shoulder. Includes a rectangular polyurethane mattress, formed in a kidney shape. Dimensions: 24 mm x 70 mm x 152 mm....

 Open the catalog to page 6

OPARCIE BOCZNE WS-50.5 stuzy do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej. Sktada siQ z poliure-tanowego materaca o prostok^tnym ksztatcie wygiQtym w ksztatcie nerki o wymiarach: 24 mm x 70 mm x 152 mm oraz czQsci nosnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umozliwiaj^cej regulacjQ wysokosci i odlegtosci od pacjenta. SIDE SUPPORT WS-50.5 to stabilise the patient in the lateral position. Includes a polyurethane, rectangular mattress, formed in a kidney shape. Dimensions: 24 mm x 70 mm x 152 mm. Also includes a bearing part made of stainless steel allowing adjustment of height and distance from the...

 Open the catalog to page 7

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE I Basic Equipment LISTWA BOCZNA AS-27.0 służy do mocowania wyposażenia dodatkowego. SIDE RAIL AS-27.0 for installation of additional equipment. PODPÓRKA RĘKI Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO AS-28.0 służy do podpierania ręki pacjenta w pozycji leżącej. CARBON FIBRE ARM SUPPORT AS-28.0 to support the arm of a patient in the lying position. PODPÓRKA DO OPERACJI RAMIENIA WS‑87.5 służy do podpierania ramienia pacjenta w pozycji leżącej podczas operacji barku. Konstrukcja podpórki jest prześwietlana dla promieni RTG. Składa się z materaca poliuretanowego obszytego skajem antystatycznym...

 Open the catalog to page 8

WAtEK PODPOROWY DUZY WS-08.5 stuzy do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, stosowany z obu stron pacjenta. Sktada siQ z materaca o walcowatym ksztatcie o wymiarach: 0 80 mm x 300 mm oraz czQsci nosnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umozliwiaj^cej regulacjQ wysokosci i odle-gtosci od pacjenta. LARGE SIDE SUPPORT WS-08.5 to support the patient in the side position, for use on either side of the patient. Includes a cylindrical mattress. Dimensions: 0 80 mm x 300 mm. Includes a bearing part made of stainless steel, allowing adjustment of height and distance from the patient. TACA NA...

 Open the catalog to page 9

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE I Basic Equipment UCHWYT KASETY RTG WS‑12.0 jest umieszczany na listwach bocznych stołu operacyjnego i służy jako element do podparcia kasety RTG w przypadku wykonywania zdjęcia klatki piersiowej. HOLDER OF X-RAY TRAY WS‑12.0 located on the side rails of the operating table and used as a support for the X-ray plate holder while taking chest pictures. TACA RTG WS‑11.7* służy jako podstawka dla kasety w czasie wykonywania zdjęć RTG miednicy. Składa się z aluminiowej tacy o wymiarach: 383 mm x 450 mm i wygiętego, nierdzewnego uchwytu z matowym wykończeniem. X-RAY TRAY...

 Open the catalog to page 10

PASY BRZUSZNE WS-41.0 I WS-23.0 stuz^ do unieruchamiania ciata pacjenta na stole operacyjnym. Pas WS-41.0 sktada siQ z dwoch nierdzewnych zaczepow montowanych na listwach bocznych po obu jego stronach oraz dwoch pasow o szerokosci 100 mm t^czonych za pomoc^ tasmy z rzepami. Pas WS-23.0 wykonany z tasmy o szerokosci 40 mm montowany do listew bocznych i spinany na rzepy. ABDOMINAL STRAPS WS-41.0 AND WS-23.0 to immobilise the patient's body while they are lying on the operating table. The WS-41.0 abdominal strap consists of two stainless-steel catches fastened to the side rails on both sides...

 Open the catalog to page 11

PAS NADGARSTKOWY WS-34.5 stuzy do unieruchamiania konczyn gornych na wysokosci nadgarst-ka. Mocowany do listwy bocznej stotu posiada regulacjQ wzdtuzn^ oraz regulacjQ zacisku pasa. Szerokosc pasa 100 mm. WRISTLET WS-34.5 to immobilize the wrists. Fastened to the side rail of the table, with the possibility of longitudinal adjustment and adjustment of the clamp. Width of strap: 100 mm. PAS UDOWY WS-44.0 stuzy do unieruchamiania uda pacjenta na stole operacyjnym. Skta-da siQ z nierdzewnego zaczepu montowanego na listwie bocznej stotu operacyjnego oraz pasa o szerokosci 100 mm. THIGH HOLDER...

 Open the catalog to page 12

All Famed Żywiec catalogs and technical brochures

 1. FAMED HYPERION

  12 Pages

 2. FAMED FREYA

  16 Pages

 3. FAMED LM-01.5

  16 Pages

 4. FAMED LM-01.4

  16 Pages

 5. FAMED FG-07

  16 Pages

 6. FAMED FG-04

  16 Pages

 7. FAMED FL-02

  16 Pages

 8. FAMED WP-09

  16 Pages

 9. FAMED WP-02

  16 Pages

 10. FAMED NEXO

  16 Pages

 11. FAMED LP-02.1

  16 Pages

 12. FAMED LE-13

  16 Pages

 13. FAMED NANO ICU

  16 Pages

 14. FAMED SU-05

  12 Pages

 15. FAMED SZ-01

  12 Pages

 16. FAMED SU-14

  12 Pages

 17. FAMED SU-02

  12 Pages

 18. FAMED SU-03

  12 Pages

 19. FAMED FLARE

  16 Pages