Planmeca ProSensor HD intraoral sensor - 3 Pages

Add to MyMedicalExpo favorites
Planmeca ProSensor HD intraoral sensor

Catalog excerpts

Trải nghiệm khả năng tiện lợi chưa từng có Cảm biến trong mặt Planmeca ProSensor® HD của chúng tôi mang đến sự kết hợp độc đáo giữa chất lượng hình ảnh tuyệt vời, thiết kế tinh tế lấy bệnh nhân làm trung tâm và khả năng tiện lợi. Nó đặt ra một tiêu chuẩn mới cho hình ảnh nha khoa trong miệng - đảm bảo kết quả thành công và một quy trình làm việc trôi chảy trong tất cả các tình huống điều trị. Chất lượng hình ảnh sắc nét Với độ phân giải thực trên 20 lp / mm, Planmeca ProSensor® HD mang đến chất lượng hình ảnh HD. Hỗ trợ chẩn đoán chi tiết, cảm biến hình ảnh tiên tiến với một lớp sợi quang...

 Open the catalog to page 2

Planmeca ProSensor® HD nho gon • Do phan giai chan thuc hon 20 Ip/mm • Hinh anh sac net, it nhieu vdi do tdong phan cao • Vo boc ddoc niem phong dam bao kiem soat lay nhiem hieu qua • Tich hop vdi thiet bi X-quang Planmeca ProX • Hoan toan tdong thich vdi Windows va Mac • Pham vi chdc nang rong Tien dung vdi phien ban USB • 3 kich thddc cam bien vdi vien tron    • Che do bao hang 5 nam - hanh day du + 2 nam bao • Ket noi td tinh sd dung de dang    mdc phf 10% • Den LED ddoc ma hoa mau sac tren hop dieu khien cho phan hoi hinh anh tdc thi Du" lieu ky thuat cho Planmeca ProSensor® HD Nhap...

 Open the catalog to page 3

All Planmeca catalogs and technical brochures

  1. Brochure 2019

    23 Pages

  2. Solanna

    3 Pages