Image katalog
24Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

Image katalog - 1

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

Open the catalog to page 1
Image katalog - 2

OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS MATRACE MATTRESSES NOČNÍ A JÍDELNÍ STOLKY BEDSIDE CABINETS & TABLES LEHÁTKA EXAMINATION COUCHES TRANSPORTNÍ VOZÍKY TRANSPORTATION TROLLEYS SPRCHOVACÍ LEHÁTKA SHOWER COUCHES BARIATRICKÁ LŮŽKA BARIATRIC BEDS

Open the catalog to page 2
Image katalog - 3

ÚVOD INTRODUCTION Vážení zákazníci, dovolte mi Vám v této brožuře stručně představit naší společnost. Naleznete zde informace o našem vývojovém oddělení, které pracuje od roku 1991, o certifikacích našich výrobků, o službách, které Vám, našim zákazníkům, nabízíme, ale i nejdůležitější výrobky z našeho sortimentu. Jsme hrdí na to, že Vám již více než 20 let přinášíme kvalitní a technicky velmi propracované výrobky s moderním designem, které Vám usnadňují práci a Vaším klientům nelehké životní okamžiky. Kromě tradičních výrobků Vám nyní nově přinášíme výrobky jako bariatrická lůžka TITAN,...

Open the catalog to page 3
Image katalog - 4

VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS Při návrhu a vývoji uplatňujeme maximálně tvůrčí přístup k řešení technických problémů a specifických potřeb našich zákazníků. Naším cílem je neustálý vývoj produktů s vyšší úrovní funkčních a kvalitativních parametrů. Za pomoci světově nejprodávanější CAD aplikace Autodesk INVENTOR, která je určena zejména pro strojírenskou 3D konstrukci, zhmotňujeme často i nereálné tvůrčí, designové a konstrukční myšlenky v precizní rozměry a tvary. Ty z nejlepších a nejžádanějších následně realizujeme. Paralelně s novým vývojem nezapomínáme na inovaci...

Open the catalog to page 4
Image katalog - 5

CERTIFIKÁTY CERTIFICATES PROMA REHA, s.r.o. je moderní společnost s pevným postavením na tuzemském i zahraničním trhu. Společnost uplatňuje a udržuje systémy managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v těsné vzájemné vazbě a neustále zlepšuje jejich efektivnost. Aplikováním a dodržováním všech zásad managementu jakosti, environmentu a BOZP společnost zvyšuje účinnost řízení, výkonnost zaměstnanců, užitnou hodnotu výrobků vůči jejich pořizovací ceně, snižuje počet reklamací a zkracuje časy nezbytné pro reklamační...

Open the catalog to page 5
Image katalog - 6

NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS Elektrická nemocniční lůžka jsou určena pro hospitalizaci pacientů na standardních i specializovaných odděleních nemocnic. Všechna lůžka vyrábíme z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch upravujeme kvalitními práškovými laky. Při vývoji byl brán maximální zřetel na pohodlí pacienta a usnadnění práce pro obsluhující personál. Díky kvalitě použitých materiálů a unikátnímu konstrukčnímu řešení, můžeme každé lůžko přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Electrical hospital beds are intended for patients hospitalized in both standard and specialized...

Open the catalog to page 6
Image katalog - 7

Mechanická nemocniční lůžka jsou určena pro hospitalizaci pacientů na standardních odděleních nemocnic. Všechna lůžka vyrábíme z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch upravujeme kvalitními práškovými laky. Díky kvalitě použitých materiálů a unikátnímu konstrukčnímu řešení, můžeme každé lůžko přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Mechanical hospital beds are intended for patients hospitalized in both standard and specialized hospital wards. All beds are made of quality steel sections whose surface is finished by high-quality powder coating. Thanks to the quality of used...

Open the catalog to page 7
Image katalog - 8

PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS Pečovatelská lůžka jsou určena pro pacienty hospitalizované na standardních i specializovaných odděleních odborných léčeben, domovů seniorů, zařízení sociální péče, penzionů atd. Všechna lůžka jsou vyráběna z ocelových profilů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Care beds are intended for patients hospitalized in standard or specialized wards of medical centres, senior living homes, social service facilities, rooming houses etc. All beds are made of quality steel sections...

Open the catalog to page 8
Image katalog - 9

Kvalitní konstrukce lůžek jsou doplněny o různé typy moderního bednění a postranic, které jsou vyrobeny z kvalitního a odolného lamina. Unikátní konstrukce každého lůžka zajišťuje jeho vysokou variabilitu, která nám umožňuje přizpůsobit konkrétní lůžko dle požadavků zákazníka. Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a důrazu na přesnost, který klademe při výrobě, se lůžka vyznačují vysokou životností a nízkými nároky na údržbu. Quality constructions of the beds are completed with various types of modern boarding and side pieces which are made of quality and resistant laminated boards. A...

Open the catalog to page 9

All PROMA REHA catalogs and technical brochures

 1. PRIMO PREMIO

  2 Pages

 2. Invent

  2 Pages

 3. Hestia

  2 Pages

 4. Grano

  2 Pages

 5. Geneo

  2 Pages

 6. Tables

  2 Pages

 7. Hestia

  2 Pages

 8. INVENT

  2 Pages

 9. VISION

  2 Pages

 10. TITAN

  2 Pages

 11. ACCESSORIES

  2 Pages