TORSO SUPPORT
2Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

TORSO SUPPORT - 1

NAZWA HANDLOWA ORTEZA TUŁOWIA TRADE NAME TORSO SUPPORT 1. PL: Umieść pelotę brzuszną pod brzuchem i zapnij rzep (1). Jeśli pas zapina się na końcu peloty (2), należy odciąć nadmiar rzepa. EN: Place the pad under the abdomen and close the Velcro fastener (1). If the strap closes at the end of the pad (2), cut off the needless Velcro. 2. PL: Umieść tylną część ortezy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (3). Ustaw odpowiednią kompresję pasa i zapnij z przodu (4). EN: Place the belt on the lumbosacral region (3). Set the appropriate compression of the belt and fasten at the front

Open the catalog to page 1
TORSO SUPPORT - 2

3. PL: Przypnij gumę do boku pasa (5), przełóż przez brzuch i zapnij po przeciwnej stronie (6). EN: Attach the elastic strap to the side of the belt (5), pass it through the belly and fasten on the opposite side (6). 4. PL: Gotowy wyrób. EN: Product is ready to use.

Open the catalog to page 2

All Reh4Mat catalogs and technical brochures