Tek-bal 2020
32Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

Tek-bal 2020 - 1

Tibbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd.§ti Sterilizasyonda Lider Otoklav I Buharli Sterilizator.

Open the catalog to page 1
Tek-bal 2020 - 2

ViZYONUMUZ Sektorumuzde yillarin verdigi bilgi ve teknolojik birikimimizi daha fazla otoklav kullamcisi ile bulu§turmak, Mu§terilerimize bizim teknolojimizle deneyimlerini arttirma firsati vermek, teknolojimizi mu§terilerimizin yararma sunabilen, kadrosuyla aramlan bir uretici firma olmak, Dunya pazarina aglabilen sterilizasyon kulvarinda rekabet seviyesi yuksek bir marka haline gelmek, ulusal ve uluslar arasi standartta en kaliteli, verimli, guvenilir ve surduriilebilir bir model olmak. OUR VISION Our purpose is that acquired knowledge and technical accumulation in the sector for many...

Open the catalog to page 2
Tek-bal 2020 - 3

Merkezi Sterilizasyon Unitesi Ornegi Central Sterilization Unit Sample Referanslar References YatayTip Otoklav | Buharli Sterilizator Horizontal Autoclave | Steam Sterilizer DikTip Otoklav | Buharli Sterilizator Vertical Autoclave | Steam Sterilizer Masaiistii Otoklav | Buharli Sterilizator Desktop Autoclave | Steam Sterilizer Ultrasonik Yikayici Ultrasonic Cleaner Reverse - Osmosis Su Aritma Cihazi Reverse - Osmosis Water Treatment Device Distile Su Cihazi Distilled Water Device Paketleme Cihazi Sealing Device Otomatik Paketleme Cihazi Automatic Sealing Device Yazicili Otomatik Paketleme...

Open the catalog to page 3
Tek-bal 2020 - 4

Merkezi sterilizasyon Onitesi hastanelerin biraltyapi kuruluju olup bu uniteden gikan malzemelertiim bolumler tarafindan kullamlmaktadir. ideal olarak sterilizasyon iflemlerinin tek bir merkezde yapilmasi, duzenli takip ve gali§ma guvenligi agsindan onemlidir. Yeni yapilanma sirasinda iyi organize edilemeyen sterilizasyon unitelerinde planlamadan kaynaklanan sorunlar sikga yajanmaktadir. Sterilizasyon unitesi turn bolumlerin kolay ulajabilecegi alanlar goz onune alinarak planlanmali, ozellikle ameliyathaneye transferor sorunsuz yapilmalidir. Sterilizasyon uniteleri tercihen...

Open the catalog to page 4
Tek-bal 2020 - 5

REFERANSLAR / REFERENCES iSTANBUL igi REFERANSLAR LOCAL REFERENCES iSTANBUL Dl^l REFERANSLAR OUT OF TOWN REFERENCES BHT CLINIC/TEMA HOSPITAL OZELMEDITIMEHASTANESi OZEL LEVENT HASTANESi (YENi KOMPLEKS) GEBZE MERKEZ HASTANESi (YENi) BALIKLI RUM HASTANESi VAKFI OZEL OR-AHAYIM BALAT HASTANESi OZEL AVUSTURYA SEN JORJ HASTANESi OZELOSMANOGLU HASTANESi OZEL MEDiPOL HASTANESi OZEL MEDiPOL UNiVERSiTESi HASTANESi OZEL NiSA HASTANESi OZEL DUNYAGOZ HASTANESi (ETiLER) OZEL DUNYAGOZ HASTANESi (ATAKOY) OZEL DONYAGOZ HASTANESi (ALTUNiZADE) OZEL AVRUPA JAFAK HASTANESi OZEL iSTANBUL $AFAK HASTANESi OZEL...

Open the catalog to page 5
Tek-bal 2020 - 6

Test Pressure ^ali$ma Basinci : 4 Bar 4 Bar 4 Bar 4 Bar 4 Bar 4 Bar 4 Bar 4 Bar Operating Pressure Isitici Gucii : 15 Kw 27 Kw 27 Kw 31.5 Kw 42 Kw 42 Kw 42 Kw 53..5KW Emniyet Valfi : 4 Adet 4 Adet 4 Adet 4 Adet 4 Adet 4 Adet 4 Adet 4 Adet Safety Valve 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit Malzeme Ozellikleri / Material Specifications Programlar / Cycles Donamm Ozellikleri / Hardware Specifications Di$Yiizeyve$asi Out Body and Chassis Aisi 304L Paslanmaz (Jelik Aisi 304L Stainless Steel Alet Programi (134’C) Instrument Cycle (134 °C) Vakum Pompasi Tipi Vacuum Pump Type Sivi...

Open the catalog to page 6
Tek-bal 2020 - 8

Chamber Volume Hucre Ol^uleri (cm) : 40x60 Chamber Dimensions Sterilizasyon Basinci : 1.1 - 2.2 Bar Sterilization Pressure Sterilizasyon Isisi : 121 - 134°C Sterilization Temperature Test Basinci : 4 Bar Test Pressure (alijma Basinci : 2.5 Bar Operating Pressure Isitici Gucii : 15 Kw Heater Power Oalijma Gerilimi : 220-380 V Safety Valve 4 Unit External Dimensions Malzeme Ozellikleri / Material Specifications Di$ Yiizey ve $asi : Aisi 304 Paslanmaz felik Out Body and Chassis Aisi 304 Stainless Steel Donamm Ozellikleri / Hardware Specifications Vakum Pompasi Tipi : Sivi Halkali Vakum Pompasi...

Open the catalog to page 8
Tek-bal 2020 - 10

Medikal alet ve paketlerin sterilizasyonu ign EN 13060 & ISO 13485:2003'e uygun, B sinifi guvenilir buhar sterilizatorii Reliable B Class Steam Sterilizers accordance with EN 13060 & ISO 13485:2003 for the medical equipments and packets -128x64 Pixel Yuksek (Jozunurluklu LCD Ekran High Resolution of Wide LCD Screen (128x64 Dots) - TemizIenebilirSu Deposu Cleanable WaterTank - Sterilizasyon Kaydi ign Dijital USB Baglantisi USB Socket For Log Of Sterilization Process - (gft Kontrollu (Mekanik& Elektronik) kapi emniyet sistemi The Lock System With Double Control - Paslanmaz £elik Kazan, Ozel...

Open the catalog to page 10
Tek-bal 2020 - 12

Tank Hacim Tank Volume TankOlguleri (mm) Tank Capacity Ultrasonik Frekans (kHz) Ultrasonic Frequency Ultrasonik Gug (W) Ultrasonic Power Transducer Adeti (Piezoseramik) Transducer Units (Piezoceramic) Isitici Giicu (W) Heater Power Maksimum Gug (W) Rated Power Zamanlayici (Dk) Timer (Min) Sicaklik (°C) Temperature(°C) Tahliye Drain Mikroijlemci Kontrollu Elektronik Panel - Microprocessor Controlled Electronic Panel Ortalama 38.000 Saat Calijma Omrune Sahip Piezo Seramik Kristaller Piezo Ceramic Crystals Which Has Average 38,000 Hours Operating Life

Open the catalog to page 12
Tek-bal 2020 - 13

DiSTiLE SU CiHAZI DISTILLED WATER DEVICE Water-Treatment Systems MM - 500 220 V-50 Hz 2400 L Tam Otomatik Fully Automatic 40x40x135 cm Otomatik Kapanma Fonksiyonu Automatic shutdown function Hucre Kapasitesi: 4 Litre Tank capacity: 4 Liters Cam Konteyner Kapasitesi: 4 Litre Glass container capacity: 4 Liters Saatlik Distile Su Oretim Kapasitesi: 1 Litre Production of distilled water capacity for per hour: 1 Liter Giinliik Distile Su Gretim Kapasitesi Production of distilled water capacity for per day: 24 Liter Gerilim - Frekans: AC 220 V - 50/60 Hz Voltage - Frequency: AC 220V - 50/60 Hz...

Open the catalog to page 13
Tek-bal 2020 - 14

PAKETLEMECiHAZI SEALING DEVICE Mikroi$lemci tarafindan kontrol edilen +1% hassasiyetli 60-180 °C arasinda ayarlanabilen hassas isitici ozelligi Temperature controlled by a microcomputer, accuracy+1%, random setup of working temperature range 60-180 °C; Yiiksek sicaklik ign otomatik koruma, dG$iik sicaklik alarmi, yuksek akim korumasi ve hassas guvenlik onlemleri Automatic protection for ultra-high temperature, low temperature automatic alarm, over-current protection and other leading designs, Giivenli kullamm, kolay i$lem, du$uk ariza oram. Safe use, easy Operation, and low repair rate,...

Open the catalog to page 14